ВУЗы и университеты - Національний університет «Львівська політехніка» отзывы

За останнє десятиріччя Національний університет «Львівська політехніка» став справжнім лідером серед університетів та академій Західної України щодо надання якісної вищої освіти за європейськими стандартами: підготовку фахівців за освітніми програмами бакалавра, спеціаліста та магістра здійснюють 16 навчально-наукових інститутів, у яких українські студенти та студенти з інших країн світу навчаються за 66 бакалаврськими напрямами та 135 спеціальностями, серед яких 130 – магістерського рівня. Навчальний процес у ВНЗ забезпечують 2200 осіб професорсько-викладацького складу, серед них майже 400 - доктори наук, професори та понад 1200 - кандидати наук та доценти; у навчально-наукових інститутах університету здійснюють підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів у аспірантурі та докторантурі за 100 та 53 спеціальностями відповідно. У НУ «Львівська політехніка» працює 22 спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за 52 спеціальностями. З них 17 спеціалізованих вчених рад – на здобуття наукового ступеня доктора наук за 45 спеціальностями. До складу спеціалізованих вчених рад залучені провідні доктори наук, професори університету, які очолюють відомі наукові школи, а також науковці інших вищих вітчизняних закладів освіти, інститутів НАН України тощо. Спеціалізовані вчені ради університету охоплюють такі галузі знань: 02 – хімічні науки; 05 – технічні науки; 08 – економічні науки; 12 – юридичні науки; 13 – педагогічні науки; 18 – архітектура. У Львівській політехніці реалізуються схеми трансферу знань. Такий підхід дає змогу повною мірою втілювати нові навчальні програми підготовки фахівців спільно з провідними технічними університетами Європи і видавати два документи про вищу освіту (український і європейський). Львівська політехніка розробила та втілила в життя нову концепцію підготовки фахівців для потреб Збройних Сил України на базі інтеграції цивільної та військової компонент освіти. Результатом реалізації цієї концепції стало створення в структурі університету Львівського інституту сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, який трансформувався у провідний автономний військовий виш Збройних Сил України. Наші випускники Товариство випускників Технічної академії було засноване у Львові у жовтні 1876 року ініціативною групою з числа 22-х інженерів, серед яких переважали інженери-залізничники (10) та архітектори (4). Статут Товариства був затверджений 22 березня 1877 року, а перші загальні збори за участю 40 осіб відбулися 30 травня 1877 року в фізичній аудиторії Львівської технічної академії (вул. Вірменська, 2). Членами засновниками Товариства випускників-техніків були Броніслав Бауер, Йосип Хванець, Карло Едуард Еплер, Віктор Фронь, Едмунд Броніслав Ґжембський, Михайло Голейко, Стефан Каковський, Владислав Клапковський, Іван Левинський, Антоній Лукасєвич, Петро Монастирський, Карло Машковський, Болеслав Мустянович, Іван Оземблівський, Карло Паулі, Владислав Сенкевич, Павло Ствертня, Антоній Святковський, Михайло Вартерасевич, Рудольф Вейнерт, Адольф Вежейський, Станіслав Заячківський. Першим головою, який виконував цю функцію упродовж багатьох років був барон Роман Ґостковський. У 2008 році правонаступником Товариства випускників стала Асоціація випускників Львівської політехніки. За свою 200-річну історію Львівська політехніка підготувала понад 250 тисяч випускників, а кожний 12-й львів’янин є випускником нашої Alma mater.
Мобильный телефон: 
+38 (032) 258-21-11
Адрес: 
вулиця Карпінського, 9
0 человек
хочет посетить это место
Рейтинг: 
0
0
31.01.2022
00:01
5
5.0
Получил тут бакалавра и не жалею , хорошие преподователи
0  
0  
Назад
Контакты
Веб-сайт
Телефон
+38 (032) 258-21-11
Почта
Адрес
вулиця Карпінського, 9
Группа в соц. сетях